Személyes adatok kezelése

Zendre DOO Bačka Topola, Kosačka 1, MB: 21925128, PIB: 113783518, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, broj 87/18), u daljem tekstu: Zakon) donosi svoju politiku privatnosti, za sve korisnike proizvoda i usluga koje pruža Zendre DOO Bačka Topola.

UVODNE INFORMACIJE

Ova Politika ima za svrhu da obavesti koje podatke Zendre DOO Bačka Topola prikuplja licima koji pristupaju vebsajtu i prilikom korišćenja proizvoda i usluga koje pruža Zendre DOO Bačka Topola, da pruži objašnjenja o načinu na koji se koriste pribavljeni podaci, informacije o tome kako su zaštićeni i da detaljno upozna sve kojih se to tiče, sa načinima na koji se kontroliše prikupljanje, ispravka i/ili brisanje takvih podataka iz baze podataka Zendre DOO Bačka Topola. Podaci prikupljeni putem stranica ne mogu biti korišćeni ni na jedan način, niti u druge svrhe, osim onako kako je to utvrđeno ovom Politikom.

PRIKUPLJANJE I NAČIN KORIŠĆENJA PODATAKA

Zendre DOO Bačka Topola je vlasnik vebsajta na adresi zendre.shop i svojim klijentima pruža različite proizvode i usluge.

Kontakt podaci

Zendre DOO Bačka Topola

Kosačka 1

Bačka Topola

E-mail: zendreshop@gmail.com

Zakonski zastupnik: Penovac Daniel

KOJI PODACI SE PRIKUPLJAJU PUTEM VEBSAJTA

Putem vebsajta prikupljaju se različite vrste podataka o korisnicima. Pravni osnov koji Zendre DOO Bačka Topola-u daje mogućnost da obrađuje lične podatke leži u činjenici da je obrada takvih podataka neophodna za pružanje usluga i komunikaciju zendre.shop sa posetiocima i klijentima vebsajta, i u činjenici da se obrada podataka sprovodi u svrhu ostvarenja zakonski dopuštenih poslovnih interesa Zendre DOO Bačka Topola.

Obrada podataka se vrši zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na lice na koje se podaci odnose, uz punu primenu načela “minimizacije podataka” u skladu sa Zakonom. Podaci se čuvaju u obliku koji omogućava identifikaciju samo u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade. Podaci će se obrađivati na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera.

PODACI KOJE PRUŽAJU KORISNICI

Kada koristite naše usluge, bilo kao posetilac ili klijent, možemo od Vas zahtevati ili direktno prikupljati određene lične podatke (podatke o ličnosti).

Takvi lični podaci obuhvataju, npr. (lista nije sveobuhvatna):

 • Ime i prezime;

 • Adresu elektronske pošte;

 • IP adresu;

 • Poštansku adresu;

 • Broj Vašeg mobilnog telefona;

 • Naziv kompanije;

 • PIB kompanije;

 • Matični broj za kompanije;

 • Broj računa za kompanije;

Lični podaci mogu uključivati i druge informacije, poput geografskog regiona ili podešavanja, ukoliko su takve informacije u vezi sa određenom osobom. Vaše lične podatke pružate nam na različite načine u procesu korišćenja naših usluga - kada na primer registrujete nalog na našem vebsajtu, kupujete, komunicirate sa drugim korisnicima putem alata dostupnih na vebsajtu, ostavljate svoje komentare ili ocene, ili nam šaljete zahteve u vezi sa korisničkom podrškom.

PODACI KOJI SE PRIKUPLJAJU

Proizvodi i usluge

Lične podatke, poput imena i prezimena, adrese elektronske pošte, broja telefona i naziva kompanije (kao i podatke kompanije, PIB, MB, broj računa) možemo prikupljati kada se popunjava obrazac za kontakt na vebsajtu ili se registruje za naše usluge, odnosno kada se vrši kupovina.

Takođe, prilikom posećivanja i korišćenja našeg vebsajt, možemo dobiti određene podatke kako je to opisano u nastavku ove Politike.

Podaci o korišćenju

Mogu se takođe, prikupljati i podaci o načinu pristupanja i korišćenja vebsajta (podaci o korišćenju). Podaci o korišćenju mogu uključivati informacije poput Internet-protokol (IP) adresa računara, tipa i verzije pretraživača koji se koristi, datuma i vremena poseta, vreme provedeno na stranicama vebsajta, jedinstvene indikatore uređaja koji se koriste, i ostale dijagnostičke podatke.

Kolačići i tehnologije praćenja

zendre.shop, u svrhu analize trendova, upravljanja vebsajtom, praćenja kretanja korisnika unutar njega i prikupljanja demografskih informacija za bazu svojih korisnika, koristi određena tehnološka rešenja, poput kolačića, tagova i skripti.

Podaci koji se prikupljaju se, naročito, koriste za unapređenje kvaliteta usluga koje pruža zendre.shop.

Ovako prikupljeni podaci mogu uključivati IP adresu ili druge identifikacione podatke uređaja sa kog se pristupa vebsajtu, podatke o Internet pretraživaču i/ili vrsti uređaja koji se koristi, datume i vremena poseta vebsajtu i korišćenja usluga.

Gore navedena rešenja zendre.shop, takođe, može koristiti i za prikupljanje podataka o komunikaciji sa korisnicima putem elektronske pošte.

Kolačići su fajlovi sa malom količinom podataka, koji mogu uključivati jedinstveni anonimni identifikator. Kolačići se šalju na pretraživač sa vebsajta i skladište se na uređaju Korisnika.

Kolačići se koriste da se registruju i zapamte korisnička podešavanja, kao i u svrhu provere i potvrde identiteta (autentifikacija). Korisnici mogu u potpunosti kontrolisati korišćenje kolačića na nivou pojedinačnog pretraživača koji koriste. Ukoliko ne prihvate ili odbiju sve ili pojedine kolačiće i dalje će se moći koristiti vebsajt, ali određene funkcionalnosti ili delovi vebsajta neće biti dostupni.

Primeri kolačića koji se koriste

 • Neophodni kolačići

Neophodni kolačići pomažu da vebsajt bude funkcionalan, tako što omogućavaju osnovne funkcije poput navigacije na stranici i pristup bezbednim oblastima vebsajta. Bez ovih kolačića, vebsajt neće moći da funkcioniše ispravno.

 • Kolačići podešavanja

Kolačići podešavanja omogućavaju vebsajtu da zapamti informaciju koja menja način na koji se vebsajt ponaša ili izgleda, kao što su jezička ili geografska podešavanja korisnika.

 • Statistički kolačići

Statistički kolačići pomažu vlasnicima vebsajta da razumeju interakciju posetilaca sa vebsajtom prikupljanjem anonimnih podataka i izveštavanjem.

 • Marketing kolačići

Marketing kolačići se koriste za praćenje posetilaca vebsajta. Služe za potonje prikazivanje relevantnih i odgovarajućih reklamnih sadržaja prilagođenih pojedinačnim korisnicima, čime se ostvaruje veća vrednost za spoljne (treća lica) oglašivače i izdavače.

 • Neklasifikovani kolačići

Neklasifikovani kolačići su oni koji su u procesu naše klasifikacije i provajdera pojedinačnih kolačića. Ukoliko se nalazite u Evropi, vaša IP adresa, podaci o aktivnosti sa Vaše tastature i svi lični podaci nikada nisu pohranjeni kod, niti deljeni sa bilo kojim trećim licima.

 • Google analitika

Pored navedenih, koristimo i Google alate - Google analitiku (Google Analytics), Google Tag Manager, Google Ads (za marketinško praćenje konverzije). Google analitika je veb-servis za analizu, napravljen od strane kompanije Google, koji se koristi za praćenje i obaveštavanje o posetama na Internet prezentacijama. Google koristi prikupljene podatke da prati i nadgleda korišćenje našeg vebsajta. Ovi podaci se dele sa drugim Google servisima. Google može koristiti prikupljene podatke da bi sadržinski prilagodio i personalizovao reklame sa svojih mreža za oglašavanje. U svakom trenutku postoji mogućnost da se blokira praćenje aktivnosti na našem vebsajtu sa Google analitike, tako što će se instalirati dodatak koji onemogućava Google analitiku na pretraživaču. Dodatak sprečava JavaScriptu Google analitike (ga.js, analytics.js i dc.js) da deli informacije sa Google analitikom u vezi sa posetama.

Za dodatne informacije o principima zaštite privatnosti kompanije Google, posetite stranicu sa Google uslovima i politikom privatnosti.

KORIŠĆENJE LIČNIH PODATAKA

Podatke koje prikupljamo koristimo isključivo u svrhu održavanja vebsajta i upravljanja njime, kao i da bismo bili u stanju da odgovorimo na pitanja i zahteva Korisnika:

 • Za pružanje usluga i održavanje kvaliteta;

 • Za obaveštavanje o promenama u okviru usluga;

 • Da se omogući korišćenje interaktivne funkcionalnosti usluga, ako se odluči za njih Korisnik;

 • U svrhu brige i pružanja podrške korisnicima;

 • Da bi se prikupljali informacije ili analizirali podaci korisni za poboljšanje kvaliteta usluga;

 • Radi praćenja korišćenja usluga

 • Da bi se otkrili, sprečili ili rešavali tehnički problemi koji budu uočeni.

Pravni osnov za korišćenje podataka o ličnosti dat je u Članu 12. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije i članu 6(1)(f) Opšte direktive EU o zaštiti podataka (GDPR).

Uz pristanak Korisnika, podaci koji se prikupljaju mogu se koristiti i u svrhu slanja marketinških materijala putem newsletter-a.

ČUVANJE I OBRADA PODATAKA

Podaci koji se prikupljaju putem vebsajta mogu biti čuvani, održavani i obrađivani na računarima (serverima) koji se nalaze izvan Vaše države, na geografskoj teritoriji na kojoj se primenjuje pravna regulativa različita od one na teritoriji na kojoj živi Korisnik.

Ukoliko se Korisnik nalazi van teritorije Republike Srbije, svi podaci, uključujući i lične podatke Korisnika, obrađuju se u Republici Srbiji, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.

Zendre DOO Bačka Topola takođe, može preneti podatke koje prikupi o Korisnicima, uključujući i lične podatke, svojim povezanim pravnim licima ili trećim licima čija se sedišta nalaze u inostranstvu, za pružanje svih gore navedenih usluga, strogo imajući u vidu načelo “minimizacije podataka”, kako bi se preneo najmanje moguće informacija trećem licu, a radi izvršenja usluga od strane Zendre DOO Bačka Topola.

Saglasnost Korisnika sa ovom Politikom privatnosti, uz pružanje takvih podataka u pravnom smislu predstavlja pristanak za prenos podataka na gore opisani način.

Zendre DOO Bačka Topola će, sa svoje strane, preduzeti sve razumno potrebne korake da obezbedi da podaci budu tretirani sa najvišim stepenom sigurnosti i u skladu sa ovom Politikom privatnosti, u kom smislu podaci nikada neće biti preneti bilo kojoj organizaciji ili u državu u kojoj ne postoje odgovarajući mehanizmi kontrole i zaštite podataka.

VRSTE PRIKUPLJENIH PODATAKA

Lični podaci i podaci kojima se može identifikovati korisnik

Zendre DOO Bačka Topola neće iznajmljivati niti prodavati lične podatke Korisnika trećim licima. Lični podaci mogu biti čuvani na lokacijama koje nisu pod direktnom kontrolom Zendre DOO Bačka Topola (npr. na serverima ili u bazama podataka kod pružalaca hosting usluga).

Svaki lični podatak koji Korisnik odluči da učini javnim putem vebsajta, kao na primer ostavljanje komentara na našem vebsajtu, biće dostupan drugima. Ukoliko se Korisnik odluči da ukloni podatke koje je učinio javno dostupnim na vebsajtu, kopije tih podataka mogu ostati vidljive na keširanim i arhiviranim stranicama vebsajta ili kod drugih korisnika, ukoliko su oni kopirali ili snimili takve podatke dok su bili javno dostupni.

Informacije koje ne sadrže lične podatke

Informacije koje ne sadrže lične podatke (poput anonimnih podataka o korišćenju, preusmerenim/izlaznim stranicama i URL adresama, vrstama platformi, broju klikova, i sl.) mogu biti deljene sa trećim licima.

Objavljivanjem bilo kakvih podataka koji nisu direktno u vezi sa Korisnikom lično, na vebsajtu zendre.shop, Korisnik potvrđuje da je obezbedio sve potrebne pristanke za javno objavljivanje takvih informacija i da na taj način ne krši zakonske propise. Ukoliko se Korisnik odluči da ukloni podatke koje je učinio javno dostupnim na vebsajtu, kopije tih podataka mogu ostati vidljive na keširanim i arhiviranim stranicama vebsajta ili kod drugih korisnika, ukoliko su oni kopirali ili snimili takve podatke dok su bili javno dostupni.

Informacije koje ne sadrže lične podatke mogu biti čuvane neodređeno vreme.

Situacije u kojima se od Zendre DOO Bačka Topola može zahtevati da deli lične podatke Korisnika:

Zendre DOO Bačka Topola može, u određenim situacijama, kada je na to zakonski obavezana, u slučajevima postojanja odgovarajućeg sudskog naloga ili drugog zakonskog osnova, kao i u situacijama kada osnovano smatramo da je takvo postupanje neophodno, lične podatke Korisnika proslediti nadležnim organima:

Kada postoji zakonski osnov ili osnovan zahtev pravosudnih organa za takvo postupanje;

Kada je to potrebno zbog primene Uslova poslovanja Zendre DOO Bačka Topola, ili da bi se zaštitila bezbednost ili integritet vebsajta;

Da bi se obezbedilo poštovanje i zaštite prava intelektualne svojine ili bezbednosti Zendre DOO Bačka Topola, lične bezbednosti korisnika i drugih lica;

Da bi se sprečilo ili istražilo moguće nezakonito postupanje u vezi sa uslugama;

Da se Zendre DOO Bačka Topola zaštiti od zakonske odgovornosti ukoliko takav rizik nastupi.

POSTUPAK OBAVEŠTAVANJA

Poslovna politika Zendre DOO Bačka Topola je da Korisnicima šalje obaveštenja o uslugama, ili druga obaveštenja koja zakonski u obavezi da dostavlja. Marketinške informacije ili obaveštenja u vezi sa drugim poslovnim aktivnostima Zendre DOO Bačka Topola, šalje isključivo po zahtevu Korisnika, putem Newslettera. Ovakva obaveštenja mogu se Korisniku dostavljati putem elektronske pošte, u pisanoj formi direktnom poštom, ili objavljivanjem istih na vebsajtu, u skladu sa internom odlukom Zendre DOO Bačka Topola.

Zendre DOO Bačka Topola zadržava pravo da samostalno odlučuje o obliku i načinu na koji vrši obaveštavanje, uz napomenu da u svakom trenutku Korisnik može odustati ili obustaviti prijem obaveštenja sa strane Zendre DOO Bačka Topola, na načine koji su detaljno opisani u okviru ove Politike privatnosti.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI MALOLETNIH LICA

Zendre DOO Bačka Topola naglašava da prikuplja, obrađuje i čuva samo Zakonom propisan minimum podataka o ličnosti, i to putem odgovarajućih tehničkih i organizacionih mera. Zendre DOO Bačka Topola ne prikuplja, obrađuje niti čuva podatke o ličnosti maloletnih korisnika (ispod 14 godina), osim u slučaju da postoji prethodna pisana saglasnost roditelja ili staratelja takvog korisnika.

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Zendre DOO Bačka Topola podatke o ličnosti pohranjuje i čuva u papirnom odnosno elektronskom obliku u odnosu na koje se primenjuju sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima kako su isti propisani Zakonom.

Evidencije radnji obrade za svaku kategoriju lica čiji se podaci obrađuju, Zendre DOO Bačka Topola vodi u skladu sa zahtevima člana 47 Zakona, koja opisuje radnje obrade.

U skladu sa nivoom tehnoloških dostignuća i troškovima njihove primene, prirodom, obimom, okolnostima i svrhom obrade, kao i verovatnoćom nastupanja rizika i nivo rizika za prava i slobode fizičkih lica koji proizilaze iz obrade, Zendre DOO Bačka Topola primenjuje odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere koje naročito obuhvataju:

pseudonimizaciju i kriptozaštitu podataka o ličnosti;

sposobnost obezbeđivanja trajne poverljivosti, integriteta, raspoloživosti i otpornosti sistema i usluga obrade i to putem:

ograničenje fizičkog pristupa sistemu gde su pohranjeni podaci o ličnosti što naročito podrazumeva podaci o ličnosti dostupni samo za to ovlašćenim licima;

kontrolu pristupa podacima, fizički i elektronski pristup imaju samo za to ovlašćena lica samo ona lica čiji radni zadaci zahtevaju pristup evidencijama i u meri u kojoj to takvi poslovi zahtevaju. Pristup podacima je omogućen samo ovlašćenim licima uz poznavanje lozinke i koja poštuje važeće industrijske preporuke koje se tiču formiranja lozinke (kombinacija malih i velikih slova, znakova, odgovarajuće dužine itd.);

kontrolu unosa podataka, koja podrazumeva da samo za to ovlašćeno lice prikuplja podatke o ličnosti i pohranjuje ih u evidenciju;

obezbeđivanje uspostavljanja ponovne raspoloživosti i pristupa podacima o ličnosti u slučaju fizičkih ili tehničkih incidenata u najkraćem roku;

postupak redovnog testiranja, ocenjivanja i procenjivanja delotvornosti tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera bezbednosti obrade.

Zendre DOO Bačka Topola je dužan da stalnom primenom gore navedenih odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera obezbedi da se uvek obrađuju samo oni podaci o ličnosti koji su neophodni za ostvarivanje svake pojedinačne svrhe obrade. Ta se obaveza primenjuje u odnosu na broj prikupljenih podataka, obim njihove obrade, rok njihovog pohranjivanja i njihovu dostupnost.

PERIOD ČUVANJA PODATAKA

Ukoliko je Korisnik vebsajtu pristupio kao posetilac, prikupljeni podaci se čuvaju onoliko koliko je to najmanje potrebno, ali u svakom slučaju ne duže od 1 (jedne) godine od trenutka poslednje posete vebsajtu.

Podaci koji se prikupljaju radi izvršenja zaključenog ugovora sa kupcima proizvoda Zendre DOO Bačka Topola, čuvaju se u periodu od 10 godina (opšti rok za zastarelost potraživanja u skladu sa zakonom koji uređuje obligacione odnose), ili u drugom roku, ukoliko je drugačiji rok propisan zakonom odnosno u konkretnom obaveštenju o obradi podataka o ličnosti;

Podaci koji se prikupljaju o primaocima newslettera Zendre DOO Bačka Topola-a se do iscrpljenja konkretne svrhe obrade ili do opoziva pristanka.

Podaci koji se prikupljaju od lica koja prate naloge Zendre DOO Bačka Topola-a na društvenim mrežama (korisnici) se čuvaju u skladu sa politikom konkretne društvene mreže

Napominjemo da informacije koje ne sadrže lične podatke mogu biti čuvane neodređeno vreme.

PRAVA KORISNIKA

U svakom trenutku Korisnik može proveriti, ispraviti, dopuniti ili izbrisati netačne podatke kojima raspolaže Zendre DOO Bačka Topola, tako što će se prijaviti na sopstveni nalog, ili to zatražiti preko e-mail-a.

Zendre DOO Bačka Topola je dužan da o povredi podataka o ličnosti koja može da proizvede rizik po prava i slobode fizičkih lica obavesti Poverenika bez nepotrebnog odlaganja, ili, ako je to moguće, u roku od 72 časa od saznanja za povredu.

Ako Zendre DOO Bačka Topola ne postupi u roku od 72 časa od saznanja za povredu, dužan je da obrazloži razloge zbog kojih nije postupio u tom roku.

U slučaju poveravanja radnji obrade obrađivač je dužan da, posle saznanja za povredu podataka o ličnosti, bez nepotrebnog odlaganja obavesti Zendre DOO Bačka Topola o toj povredi.

Ako povreda podataka o ličnosti može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica, Zendre DOO Bačka Topola je dužan da bez nepotrebnog odlaganja o povredi obavesti lice na koje se podaci odnose i na jasan i razumljiv način opiše prirodu povrede podataka.

Pravo na prigovor - lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese Zendre DOO Bačka Topola prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti, koja se vrši u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršavanja zakonom propisanih ovlašćenja ili je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa Zendre DOO Bačka Topola ili treće strane, uključujući i profilisanje u vezi sa takvom obradom. Zendre DOO Bačka Topola je dužno da prekine sa obradom podataka o licu koje je podnelo prigovor, osim, ako Zendre DOO Bačka Topola dokaže da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koji se podaci odnose ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje, u meri u kojoj je ono povezano sa direktnim oglašavanjem. Ako lice na koje se podaci odnose podnese prigovor na obradu za potrebe direktnog oglašavanja, podaci o ličnosti se ne mogu dalje obrađivati u takve svrhe.

Pravo na pritužbu - lice na koje se podaci odnose ima pravo da podnese pritužbu Povereniku ako smatra da je obrada podataka o njegovoj ličnosti izvršena suprotno propisima.

Naziv: Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Sedište i adresa za prijem pošte: Bulevar kralja Aleksandra br. 15, Beograd 11120, Republika Srbija

E-mail adresa: office@poverenik.rs

Telefon: +381 11 34 08 900

Internet prezentacija: www.poverenik.rs

Zendre DOO Bačka Topola je dužan da licu na koje se podaci odnose pruži informacije o postupanju na osnovu zahteva za ostvarivanje navedenih prava bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, pri čemu taj rok može biti produžen za još 60 dana (ako je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva). O produženju roka i razlozima za to produženje Zendre DOO Bačka Topola je dužno da obavesti lice na koje se podaci odnose u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

Ako Zendre DOO Bačka Topola ne postupi po zahtevu lica na koje se podaci odnose dužno je da o razlozima za nepostupanje obavesti to lice bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, kao i o pravu na podnošenje pritužbe Povereniku, odnosno tužbe sudu.

Zendre DOO Bačka Topola pruža informacije o prikupljanju i obradi podataka, odnosno informacije u vezi sa ostvarivanjem prava bez naknade. Ako je zahtev lica na koje se podaci odnosi očigledno neosnovan ili preteran, a posebno ako se isti zahtev učestalo ponavlja, Zendre DOO Bačka Topola može da naplati nužne administrativne troškove pružanja informacije, odnosno postupanja po zahtevu (npr. u slučaju zahteva za dostavljanje kopije podataka) ili da odbije da postupi po zahtevu.

IZMENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Zendre DOO Bačka Topola zadržavaju pravo da, u slučaju potrebe, izmeni ovu Politiku privatnosti. Sve eventualne izmene ove Politike privatnosti stupaju na snagu trenutkom objavljivanja na ovoj stranici.

STUPANJE NA SNAGU

Ova Politika privatnosti objavljena je na internet prezentaciji Zendre DOO Bačka Topola-a dana 15.12.2021. godine, a stupa na snagu danom objavljivanja.

U Bačkoj Topoli, dana 31.07.2023. godine

Zendre DOO Bačka Topola

 

Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és reklámokat, hogy működjenek a közösségi média funkciók, valamint hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Bővebben a "Részletek mutatása" gombra olvashat.
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabja az oldalon megjelenő tartalmat és reklámokat..